Μαζί μπορούμε

Εδώ θα περιγράφουμε το project «Μία ημέρα για τον συνάνθρωπο»